PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

sirkulerimiz

Mükelleflerin Tutacağı Ticari Defterlerde Son Durum

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” tablo şeklinde özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

HİTİT YMM

 

EK-1: MÜKELLEF TÜRLERİ BAZINDA TUTULACAK DEFTERLER

EK-2: AÇILIŞ-KAPANIŞ ONAYINA VE ONAY YENİLEMEYE TABİ DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARIDOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)