PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

sirkulerimiz

..» Mükelleflerin Tutacağı Ticari Defterlerde Son Durum

..» YATIRIM TEŞVİK KARARINDA DEĞİŞİKLİK

..» Geceleme Hizmeti Veren Mükelleflerin KDV İadesinde, Amortismana Tabi Kıymetlerden Yüklenilen KDV'ye Pay Verilmesi.

..» Bazı İl ve İlçelerdeki Yatırımcıya Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

..» Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmelik Taslağına ilişkin değerlendirmelerimiz.

..» 6111 Sayılı Kanundan Yararlanıp Borçlarını Ödeyemeyenlere 31 Ekim 2012’ye Kadar Şans..!

..» KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

Sayfalar: 1