PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

KDV ve ÖTV iadesi

 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinin Tahsili
 • İhraç Teslimlerinden Doğan KDV İadelerinin Tahsili
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Diğer İade ve Mahsup İşlemleri

 

 

Vergi Danışmanlığı

 • Uluslararası Vergi Planlaması
 • Yerel Mevzuat Çerçevesinde Vergi Planlaması
 • Özellikli Mevzuat Değişikliklerinde Eğitim Hizmeti
 • Yapılacak Sözleşmelerin ve Diğer Operasyonların Vergisel Açıdan İncelenmesi
 • Teşvik Uygulamalar
 • Serbest Bölge Faaliyetleri Kapsamında Danışmanlık

 

 

Tam Tasdik

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Onaylanması Geçici Vergi Beyannamelerinin Kontrolü
 • Tespit Edilen Hatalı ve Yanlış Uygulamaların İş Sahibine Raporlanması
 • Fazla ve Yersiz Ödendiği Tespit Edilen Vergilerin Vergi Planlaması Yoluyla Telafi Edilmesi