PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

 Soner ÜLGEN (Ayberk Yeminli Mali Müşavirlik)

sonerankara@yahoo.com

sulgen@hititymm.com

    1972 Ankara doğumlu Soner ÜLGEN 1989 yılında Ayrancı Ticaret Lisesi, 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanları Kuruluna başlamış, 2001 yılında yeterlilik sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanlığına, 2008 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 2011-2012 yıllarında Vergi Baş Müfettişliği görevinde bulunmuştur.  2008-2009 yılları arasında Boston Üniversitesinde Ekonomi masterı yapmıştır. 2012 yılında görevinden ayrılan Soner ÜLGEN yeminli mali müşavirlik görevi yapmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 2010 yılından beri Accounting dersleri vermektedir.

 

EĞİTİM:

  

1986-1989 - Ayrancı Ticaret Lisesi

1992–1996 - Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

2008-2009  - Boston Üniversitesi  Ekonomi Masterı

2010-2012  - Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Doktora 

 

DENEYİM:

 

(1997–2010) Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzmanı

(2011–2012) Maliye Bakanlığı Vergi Baş Müfettişi

(2010-        ) Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevliliği 

 

YAYIMLANAN KİTAP VE MAKALELER:

n  “100 Soruda Özel Tüketim Vergisi Soru-Cevap” TOBB Yayınları, 2003

n  “Özel Tüketim Vergisi Rehberi” Maliye Postası Yayınları 2004

n  “Enflasyon Muhasebesi” Maliye Postası Yayınları 2003

n  “İkiyüz civarı yayımlanmış makale” Vergi Dünyası, Maliye Postası, Yaklaşım Yayınları, 1999-2012

 

 

Atilla BUDAK Yeminli Mali Müşavir

abudak@hititymm.com

1978 yılında Niğde’de doğdu. 1994 yılında Niğde Atatürk Lisesi’ni ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Açılan Hesap Uzmanlığı giriş sınavını kazanarak 02.03.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcılığı’na daha sonra yeterlik sınavında da başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı’na ve Baş Hesap Uzmanlığı’na atandı. Görev süresi boyunca Türkiye’nin sayılı şirketleri nezdinde vergi incelemeleri gerçekleştirmiş, çok sayıda Hesap Uzman Yardımcısının eğitim çalışmasında bulunmuş ve Gelir Vergisi Kanunu yeniden yazım komisyonunda görev almıştır.

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Grup Başkanı olarak atanmıştır. Grup Başkanı olarak damga vergisi, harçlar ve değerli kâğıtlar uygulamalarından sorumlu olmuştur. Bu konularla ilgili olarak mükelleflere tereddüt ettikleri konularda muktezaların (özelge) verilmesi ve dava konusu edilen hususlarda İdare lehine savunmaların hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir.

2009 yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Grup Müdürü olarak atanmıştır. Grup Müdürü olarak 8 vergi dairesi müdürlüğü ile Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Kanun ve mükellef hizmetleri şubelerinden sorumlu olmuştur. Ayrıca tarhiyat öncesi ve sonrası Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı ve Gayrimenkul Değer Tespit Ve Satış Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, Southampton Üniversitesi İş İdaresi (MBA) alanında yüksek lisans yapmıştır. “İşletmelerde Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanan Vergi Politikalarının Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi” konusunda etüd çalışması ve “Firma Değerlemesi“ konusunda tez çalışması bulunmaktadır.


DANIŞMANLARIMIZ
 

Aytekin ÖZKELEŞ
Emekli Baş Hesap Uzmanı

1974 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuş aynı yılda açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda göreve başlamıştır. Hesap Uzmanlığı görevi sırasında 1 yıl süre ile İngiltere’de etüt ve incelemelerde bulunan Aytekin ÖZKELEŞ 1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 1993 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 1995-1998 yılları arasındaLahey Büyükelçiliğinde Maliye ve Gümrük Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1998 yılında Türkiye’ye dönen ÖZKELEŞ Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanı olarak Giriş ve Yeterlilik Sınavlarında Komisyon üyeliği, Uzlaşma Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, Rapor okuma Komisyonu Üyeliği ve Vergi Konseyinde Maliye Bakanlığı Temsilciliği görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında emekli olmuştur. İngilizce bilmektedir, evlidir.

Şener ALTINIŞIK
Yeminli Mali Müşavir

04.03.1961 yılında Ankara/Ayaş’da doğdu. İlk ve orta okulu Ayaş’da tamamladı.1978 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.1979 yılında Ankara Defterdarlığında memuriyete başladı.1985-1989 döneminde Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Ayrıca 1987-1989 döneminde Ankara Maliye Kursunu bitirdi.1990-1994 yıllarında Muğla /Milas vergi dairesi müdür yardımcılığı yaptı.1994 yılında vergi dairesi müdürü oldu ve 1994-2000 yılları arasında Afyonkarahisar/Bolvadin vergi dairesi müdürlüğü yaptı.2000 yılında Ankara Defterdarlığına atanarak sırası ile,2000-2001 yıllarında Etimesgut,2001-2003 yıllarında Yenimahalle,2003-2005 yıllarında Seğmenler,2006-2008 yıllarında Maltepe,2008-2009 yılları arasında Ulus vergi dairesinde vergi dairesi müdürü olarak görev yaptı. Vergi dairesi müdürü olarak görev yaptığı süre içerisinde başta toplam kalite çalışması olmak üzere çok sayıda eğitim seminerine katıldı ve çok sayıda hizmet içi eğitim semineri verdi. 2009 yılında emekli oldu ve halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Çeşitli mesleki dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibi olup , orta derecede İngilizce bilmektedir.


DENETİM EKİBİMİZ

 

Evren BUDAK – Denetçi

Serkan ÜLGEN – Denetçi 

Murat GERÇEKER  – Denetçi

Kadir KILIÇ  – Denetçi Yrd.

Engin BUDAK  – Denetçi Yrd.

Sümeyye DEMİRBAŞ 
– Denetçi Yrd. 

Engin ÇİPİL – KDV İade Sorumlusu

Nilüfer BAYINDIR  – KDV İade Sorumlusu 

Ergül ALTINVizyon
Uluslararası ölçekte denetim danışmanlık hizmetiyle yeni mezunların ilk tercihleri arasında yer almak.

Misyon
Hizmetlerimizi dakik, kaliteli, güvenilir ve müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde sunmak.